tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

iandamon2558 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
wel the tv.com phiếu bầu we are a million behind and the lâu đài ship keeps increasing so ive được trao up on that one. but please keep voting for portrait poll. we can def win that if we all keep voting!! đã đăng hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
i agree. a few thêm participants will to vote for us, and we will have it in the bag. hơn một năm qua
iandamon2558 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
okay guys those were all DE related các câu hỏi that other people asked julie plec last night and the các câu trả lời that she gave them. đã đăng hơn một năm qua
arilyn đã bình luận…
Thank you! :) hơn một năm qua
iandamon2558 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Q:@julieplec What do bạn mean bởi "emotion based" Elena's feelings aren't real?am i misinterpreting?

A:her 'obeying' his requests. Compulsion is specific. You're told to do, bạn do. Sire bond u have illusion of free will. đã đăng hơn một năm qua
lovesobrev đã bình luận…
WHAT DOES THAT MEAN hơn một năm qua