Al Payne-Tomlinson-Styles-Horan-Malik

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female
  • Favorite Musician: One Direction, The Script, The Fray, Ed Sheeran.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

lexipayne đã đưa ý kiến …
Hey(:
.One.Direction. đã đăng hơn một năm qua
getthatbiscuit đã đưa ý kiến …
Write thêm of I wish :D I tình yêu it(: xx đã đăng hơn một năm qua
LILYLOVES1D đã đưa ý kiến …
Hi! Can bạn please tham gia Liam Payne all the way! please? I would like it to be liam những người đang yêu only! đã đăng hơn một năm qua