Conor Niwinski

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • 23 years old
  • Vancouver, Canada
  • Favorite TV Show: the last air bender, Corner Gas, Glee + thêm
    Favorite Movie: WAy too many but recently it would be nothing (Iike most Pixar and dremworks phim chiếu rạp a lot
    Favorite Musician: yiruma/ Dreamtheatre/ and so many thêm
    Favorite Book or Author: percy Jackson and the olympian series/ The hunger games triligy/ Harry Potter/( Earagon sort of)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

samoangirl96 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
after i saw the last airbender movie i read your comment, i thought it made a lot of sense but i still didn't like the movie, soooo yeah............. đã đăng hơn một năm qua
i_love_dragons đã bình luận…
which bình luận was that? hơn một năm qua
totalfawnfan113 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
tình yêu your How To Train your Dragon review. đã đăng hơn một năm qua
hiccupdragons trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
I loved your review on how to train your dragon! đã đăng hơn một năm qua