Sadie Tasha

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 21 years old
  • Casper High, Amity Park, New Zealand
  • Favorite TV Show: The Simpsons, Danny Phantom, KND
    Favorite Movie: The Simpsons Movie (: and Phantom planet
    Favorite Musician: Eminem, Reece Mastin, Hot Chelle Rae, Carley Rae Jepsen, Train (:
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
154 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
thx for fannin!!! so what's up? đã đăng hơn một năm qua
i-l-o-v-e-y-o-u đã bình luận…
srry i havent replied 4 agez. i havnt been on 4 a while. all goes well, how r u? hơn một năm qua
154 đã bình luận…
no problem!!^ i haven't been on for a while too!!:) hơn một năm qua
i-l-o-v-e-y-o-u đã đưa ý kiến về Codename: Kids tiếp theo Door
Numbuh 90 reporting! đã đăng hơn một năm qua
ilovesushi101 đã bình luận…
yes Numbuh 90 hơn một năm qua
i-l-o-v-e-y-o-u đã đưa ý kiến …
Add me, Im new (: đã đăng hơn một năm qua
ilovesushi101 đã bình luận…
I see your name is sadie, I have a friend named Sadie hơn một năm qua
ZekiYuro đã bình luận…
Yeah Welcome to fanpop Sadie! hơn một năm qua
154 đã bình luận…
welcome to fanpop!!:) hơn một năm qua
i-l-o-v-e-y-o-u đã bình luận…
thankyou guyz xD sorry i hvnt been on 4 ages hơn một năm qua