Li††Le MONS†eR VioLe†!! ♥LOVES Huddy♥

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 29 years old
  • ♥In Huddy World♥ and twitter XD, †††††††††† Gaga helped me learn Algebra †††††††††† The Gaga Law (RAH)² (AH)³ + RO (MA + MAMA) + (GA)² + OOH(LA)² = Bad Romance
  • Favorite TV Show: [H]UDDYmd I mean [H]OUSEmd
    Favorite Movie: Titanic!!! Titanic! Titanic! Did I mention TITANIC?!!
    Favorite Musician: Lady Gaga !!!!!!! If I saw her i would POKER FACE and JUST DANCE!!
    Favorite Book or Author: Lady Gaga: Behind The Fame.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

HouseMdAddict đã đưa ý kiến …
Thanks for adding me back! :D đã đăng hơn một năm qua
heart
lovelife93 đã đưa ý kiến …
Before 2010 ends, please tell I tình yêu bạn to 15 of your best friends. If bạn fail to do so, 2011 won't be a good năm for you. So, I tình yêu bạn
my dear friend. ♥ ♥ ♥

Happy New Year! đã đăng hơn một năm qua
tammyr50 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
WROTE YOUR NAME ON A PIECE OF PAPER BUT I
ACCIDENTALLY THREW IT AWAY. I WROTE YOUR NAME ON MY
HAND BUT IT WASHED
AWAY. I WROTE YOUR NAME IN THE SAND BUT THE WAVES WHISPERED IT AWAY. I
WROTE YOUR NAME IN MY tim, trái tim & IT STAYED 4EVER. Send this to 15
Những người bạn that bạn care about. If bạn get 5 back...your Những người bạn
.........really care about bạn :) ♥!! đã đăng hơn một năm qua