tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

htr has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

LilacRoses đã đưa ý kiến …
Just curious, are bạn on mobile? đã đăng hơn một năm qua
htr đã bình luận…
Yes. bạn too? hơn một năm qua
LilacRoses đã bình luận…
Yeah. It's kind of difficult to tham gia clubs, but I've found that if bạn add an bài viết hoặc link to a club, it will tham gia bạn to the club. So if I want to tham gia a club, I usually just add a ngẫu nhiên test link and xóa it immediately. Also, to get to my inbox, I have to go to my thông tin các nhân page and type "/inbox" at the end of the URL. hơn một năm qua
htr đã bình luận…
Thanks for telling me. I'll try it out. hơn một năm qua
htr đã đưa ý kiến về Hetalia
I played the Hetalia horror game that Himaruya uploaded on his blog. Took so long to download because everyone else were doing the same. It wasn't scary at all. đã đăng hơn một năm qua
ROTGgirl2004 đã bình luận…
What's the name of it? I never knew he made a horror game! hơn một năm qua
LilacRoses đã bình luận…
I've been hearing rumors, but I can't find any information on it that's not in Japanese. hơn một năm qua
LilacRoses đã bình luận…
Cooll, I hope it gets translated soon. hơn một năm qua
htr đã đưa ý kiến về Hetalia
Hetalia is awesome! Happy Birthday Finland! đã đăng hơn một năm qua
LilacRoses đã bình luận…
*politely offers hand to shake* Hi, you're new, right? hơn một năm qua
LilacRoses đã bình luận…
link hơn một năm qua
LilacRoses đã bình luận…
màu hoa cà, lilac is on the left, Rose is on the right. hơn một năm qua