thành viên fanpop từ năm October 2016

  • Male, 49 years old
  • Rio de Janeiro, Brazil
  • Favorite TV Show: Cosmos
    Favorite Movie: Sherlock Holmes
    Favorite Musician: Paul McCartney
    Favorite Book or Author: http://www.kaptureall.com/
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hsinformatica đã đưa ý kiến về Across the Universe
Great movie!!! đã đăng hơn một năm qua
hsinformatica đã đưa ý kiến về The Beatles
Listen everyday đã đăng hơn một năm qua
hsinformatica đã đưa ý kiến về Led Zeppelin
Amazing!!! đã đăng hơn một năm qua