thành viên fanpop từ năm March 2008

  • Female
  • Favorite TV Show: Tons
    Favorite Movie: ϟ
    Favorite Musician: I know this little chapel on the blvd we can go, no one will know. Who cares if we're trashed got a pocket full of cash we can blow shots of patron
    Favorite Book or Author: Harry Potter series, Twilight series, Lord of the Rings
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

vann trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Merry Christmas! =) đã đăng hơn một năm qua
hplotr91 đã đưa ý kiến về Harry Potter
Does anyone know whether the blu-ray combo pack for DHPT2 will have the "When Harry Left Hogwarts" Documentary?? In Canada btw cause I know Target has the 4 disc with the doc seperate but Idk if it will have anything like that here :( đã đăng hơn một năm qua
BONES45 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
xin chào how r u? can u plz read my các bài viết and comment, here's the links:
number#1:
link

number#2:
link

number#3:
link đã đăng hơn một năm qua