Jordan Weisenburg

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • 21 years old
  • Buffalo, United States of America
  • Favorite TV Show: Người sói teen
    Favorite Movie: Just Go With It
    Favorite Musician: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hockeychick61 đã đưa ý kiến …
Kiss the Summer Hello sooooon! <3 đã đăng hơn một năm qua