heidi heiss

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 38 years old
  • copenhagen, Denmark
  • Favorite TV Show: gilmore grils
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

hgh81 đã đưa ý kiến về Gilmore Girls
there are some who can tell me about seson 8 is coming to denmark đã đăng hơn một năm qua
rorymariano đã bình luận…
There's not a Season 8 hơn một năm qua
hgh81 đã bình luận…
Hmm I think I saw the inside of google.us led presenting after hơn một năm qua