Jen

thành viên fanpop từ năm August 2008

  • 26 years old
  • Switzerland
  • Favorite TV Show: two and half men ( jake,jake,jake... ), privat practice ( yummy... kevin ) XD
    Favorite Movie: Cruel Intentions, embrace your shadow, l for tình yêu and l for Lie,
    Favorite Musician: taylor nhanh, swift AND a fine frenzy ( tình yêu their gorgeous voice ), The Script, The veronicas
    Favorite Book or Author: twilight and a lot thêm ( i've forgot their names XD )
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jeff_04 đã đưa ý kiến …
h!? h0w are u 2day? đã đăng hơn một năm qua
Madmax560 đã đưa ý kiến …
helloooooooo đã đăng hơn một năm qua
twilighter4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
thx 4 the add back :) đã đăng hơn một năm qua