Sarah John

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 29 years old
  • islamabad, Pakistan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
blackcat_ikuto trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
LOL – Liên minh huyền thoại ok sent it đã đăng hơn một năm qua
big smile
blackcat_ikuto trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
oh i am watching nura clan too :D and i also watched free! recently myself and i loved haru-chan and rin the most <<3 they're so hot and cool *¬*
and i also watched gurren lagann. have bạn watched it?? đã đăng hơn một năm qua
laugh
blackcat_ikuto trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i'm fine :) thanks for asking! and your avatar's pretty cute too <3 so what's up these days?? watched any new anime :D đã đăng hơn một năm qua