helen helen

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • 20 years old
  • greece, Greece
  • Favorite Movie: 1)Casino royale,Quantum of solace,Skyfall 2)the dark knight and rises
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

helentsa98 đã đưa ý kiến về Christian Bale
happy brithday christian!!!!!!!!!!!i want bạn to know that we will be behind you,encouraging and supporting you!!!!!<3<3<3 đã đăng hơn một năm qua
helentsa98 đã đưa ý kiến về Skyfall
tình yêu daniel craig as james bond!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua