Melyϟϟa ✔ Verified Eric Carr Expert

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 26 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Alainer trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào :) bạn have ah-mazing taste in music!! :D
just sayin :] đã đăng hơn một năm qua
heart
kissastrophe trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Omg congrats on that die hard medal of yours! bạn deserve it! đã đăng hơn một năm qua
heavymetalbaby đã bình luận…
Thank you!! :D I was so excited when I saw I got that lol. hơn một năm qua
kissastrophe đã bình luận…
Your welcome! YES! bạn certainly do! ;) hơn một năm qua
crying
DuffMcKaganbass trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Eric Carr 4ever in our memory!
R.I.P :'(:'(:'( đã đăng hơn một năm qua