Heather alehanjro

thành viên fanpop từ năm December 2013

  • Female, 20 years old
  • Bedford, United States Virgin Islands
  • Favorite TV Show: total drama
    Favorite Movie: Twilight breaking dawn part 1 and 2
    Favorite Musician: Katy Perry
    Favorite Book or Author: Fallen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

gwendiamond đã đưa ý kiến …
No, I wanted to soo much! But I haven't even read Catching ngọn lửa, chữa cháy because I only started đọc them yesterday. But I've finished The Hunger Games (the first book) đã đăng hơn một năm qua
heathersgirl đã đưa ý kiến …
xin chào if anybodys up give me somthin to do please đã đăng hơn một năm qua