Callie <3

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 32 years old
  • Surrey, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

ladychazabc trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
:) đã đăng hơn một năm qua
criminalminds15 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your icon!
Thanks so much for being a fan!
Congrats on your first prop! đã đăng hơn một năm qua