Branden Taylor

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Male, 23 years old
  • Queenland, Australia
  • Favorite TV Show: The Big Bang Theory
    Favorite Movie: Moonwalker
    Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
gwendiamond trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Send Dis tim, trái tim 2
At least 19 Ppl Including
Me If bạn Care For !!!
And If bạn Get At least
7 Back Then There Iz Sumone
Who Realy Luvz You. . .
Let'z See How Many Hearts bạn
Get !!! All The Best. . . . .
````$$$$$$``````$$$$$$
``$$$$$$$$$$``$$$$$$$$$$
`$$$$$$$$$$$$$$$$````$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$````$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`$$$$$`
``$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
`````$$$$$$$$$$$$$$$$
```````$$$$$$$$$$$$$
`````````$$$ đã đăng hơn một năm qua
gwendiamond đã đưa ý kiến …
xin chào branden đã đăng hơn một năm qua
healtheworld9 đã bình luận…
heyy hơn một năm qua
gwendiamond đã bình luận…
been a long time hơn một năm qua
healtheworld9 đã bình luận…
yeah it has hơn một năm qua
gwendiamond đã bình luận…
How r u? hơn một năm qua
XxMJLoverxX trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
- Ayyyeeee . =P đã đăng hơn một năm qua
healtheworld9 đã bình luận…
ayyyyye how r bạn hơn một năm qua
XxMJLoverxX đã bình luận…
Im chill , what about bạn . ? hơn một năm qua