thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female
  • Ukraine
  • Favorite TV Show: Hi My Sweetheart, Corner with love, 100% Entertainment, House MD, Jeeves and Wooster, Lie to me, Midsomer Murders, Kingdom
    Favorite Movie: Twilight, LOTR, Harry Potter,
    Favorite Musician: hiển thị Luo, SHINee, Muse, Linkin Park, Massive attack, Kings of Leon, Michael Jackson, Oasis
    Favorite Book or Author: Jeeves and Wooster, Harry Potter, LOTR, Twilight Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mandynight trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For your amazing RobPattz các hình nền :) đã đăng hơn một năm qua
yukicross3244 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
luv ya pix!!! đã đăng hơn một năm qua
neenj61 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your hình nền of RP.Beautiful. đã đăng hơn một năm qua