thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 22 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Gia đình Simpson
    Favorite Movie: Avatar,2010,more
    Favorite Musician: Michael Jackson
    Favorite Book or Author: Silver dolphins
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jonatic trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi. can bạn speak azerbaijani? i i can't speak english very well pls help me đã đăng hơn một năm qua
smirk
kelseyjayne25 đã đưa ý kiến …
Domesticated= tame... an toàn, két an toàn to keep as pet... not wild... etc. đã đăng hơn một năm qua
angelic
sonajackson đã đưa ý kiến …
hi are bạn azerbaijani... đã đăng hơn một năm qua