Becca

thành viên fanpop từ năm March 2008

  • Female, 28 years old
  • Scottsdale
  • Favorite Movie: Breakfest Club
    Favorite Musician: all
    Favorite Book or Author: A Walk to Remeber........ all sách that i have read really
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

greekgrl09 đã đưa ý kiến về Beauty and the Beast (CW)
I've only seen 5 phút and I'm already obsessed!! I can not wait for this show!! đã đăng hơn một năm qua
remy_46 đã bình luận…
same here! ;) hơn một năm qua
greekgrl09 đã đưa ý kiến về Klaus & Caroline
i think caroline's little speech to ric tonight should be đã đưa ý kiến to klaus as well, just saying!!

(not going to go into details for those who haven't seen the episode yet) đã đăng hơn một năm qua
heart
energizerbunny trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
"TV Female Characters" Spot

link

"TV Male Characters" Spot

link

Feel free to tham gia :) đã đăng hơn một năm qua