Galacta Knight

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • 23 years old
  • Popstar, Somewhat close to Marx
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: anime
    Favorite Musician: Um i like my theme
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

greatestwarrior đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
WTH WHY ISN"T ANYONE ANSWERING MY FORUM?! đã đăng hơn một năm qua
imnotakitty đã bình luận…
because i like trains * gets hit bởi trains * hơn một năm qua
shadowwilfre đã bình luận…
~ahhaha!!! hơn một năm qua
dimentioSPM đã bình luận…
That's my line!!! ~Ahahaha Ciao!!! hơn một năm qua
mischievous
greatestwarrior đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
GRAAAAAAAAAAA I"LL KILL ALL OF bạn B****ES! bạn SHALL FEEL MY WRATH!!! I SWEAR THERE WILL BE BLOOD! ALL OF YOUR GUTS SHALL BE SPILT!!! GROOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAA!!! HEHEHEHEHEHEHAHAHAHAHAAHAHAHAHA!!!!!!!! bạn WILL ALL TREMBAL BEFORE ME!!! I WILL MAKE bạn FEAR THE NAME GALACTA KNIGHT!!!! đã đăng hơn một năm qua
springely đã bình luận…
Watch out guys, we've got a badass over here. hơn một năm qua
hungergamesgurl đã bình luận…
hahahahahah hơn một năm qua
Mapware100 đã đưa ý kiến …
Guess who I am?*Cough*mattthelynx*Cough* đã đăng hơn một năm qua