thành viên fanpop từ năm May 2015

  • Favorite TV Show: Phineas and Ferb, Looney Tunes, Johnny Bravo and Schoolhouse Rock!
    Favorite Movie: Brother chịu, gấu
    Favorite Musician: Carl W. Stalling, Milt Franklyn and Bill Lava
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mrcodegeass trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi. đã đăng hơn một năm qua
smile
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
H*A*P*P*Y + N*E*W _ Y*E*A*R + 2*0*1*8 !!! :-) đã đăng hơn một năm qua
smile
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi! How are you? Here's a điểm thưởng just for bạn for your giáng sinh hoạt hình đã đăng to giáng sinh Club. Also, glad we have a lot of các câu lạc bộ in common. Already a người hâm mộ of you. bạn can người hâm mộ me 2 if bạn like. Hope we can be friends. Take care & please stay in touch! Your new người hâm mộ Mark :-) đã đăng hơn một năm qua