tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

heart
gordy123 đã đưa ý kiến về Silver the Hedgehog
Silver is my 2nd best character but I still tình yêu him đã đăng hơn một năm qua
Legithedgehog đã bình luận…
Silver is my 2nd best character too and I don't hate him either I tình yêu him too hơn một năm qua
gordy123 đã bình luận…
he should get his own game right Legit? hơn một năm qua
sonicnmlpfan122 đã bình luận…
hi hơn một năm qua
tongue
gordy123 đã đưa ý kiến về Nhím Sonic
Yeah happy April fool faggot gay sonic những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
sophy22 đã bình luận…
oh shut up already hơn một năm qua
KnucklesKnuckie đã bình luận…
ok that was kinda mean..... hơn một năm qua
alphawhitewolf đã bình luận…
Yep hơn một năm qua
angry
gordy123 đã đưa ý kiến về Nhím Sonic
U sonic những người hâm mộ have no reported at all do u don't u known about Sega does not know what they doing any time u known sonic is the boss then Sega is the funny thing any fights sonic have Sega over letter him wins u know he can't win any his own battle đã đăng hơn một năm qua
sophy22 đã bình luận…
EXCUSE ME? WHO ARE bạn ANYWAY? hơn một năm qua
divamax đã bình luận…
sophy22 has got a point why the hell yall criticizin us sonic is the tim, trái tim of sega without him there would b no shadow plus its not like we hate shadow hes a pretty awesome dude srry gordy for makin it seem that i hate him hes my một giây fave hơn một năm qua
gordy123 đã bình luận…
not had good not really sonic all really dead that why shadow had his own game so shadow live with out sonic anyways that why shadow the hedgehog 2 its come in out so shadow live with out sonic hơn một năm qua