Simoneil Ming

thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Female, 16 years old
  • West palm beach, United States of America
  • Favorite TV Show: Live and maddie (cali style)
    Favorite Movie: Read and weep
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: Dork diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

goodgirl22 đã đưa ý kiến về Lolirock
I finished season 2 it was awsome đã đăng hơn một năm qua
bookhorse đã bình luận…
i need to finish it hơn một năm qua
ThunderKitten90 đã bình luận…
Finished all episodes fan's hơn một năm qua
ThunderKitten90 đã bình luận…
And seones hơn một năm qua
ThunderKitten90 đã bình luận…
Meant Seasons hơn một năm qua
goodgirl22 đã đưa ý kiến …
hello everyone đã đăng hơn một năm qua
laugh
overlyanxious đã đưa ý kiến …
I tình yêu Demi Lovato !!! đã đăng hơn một năm qua
Harrystyles022 đã bình luận…
same hơn một năm qua