Muireann B

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female, 20 years old
  • Ireland
  • Favorite TV Show: dance moms/Modern Family/The Simpsons/i'm a celeb/americas tiếp theo hàng đầu, đầu trang model/britian & irelands tiếp theo hàng đầu, đầu trang model
    Favorite Movie: Grease/hunger games/the fault in our stars
    Favorite Musician: The Vamps
    Favorite Book or Author: the fault in our stars
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

goldstardancer đã đưa ý kiến về Dance Moms
I looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooove DANCES MOMS đã đăng hơn một năm qua