gloria sanchez

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 44 years old
  • Long Beach, United States of America
  • Favorite TV Show: Những người bạn
    Favorite Movie: eternal sunshine of the spotless mind
    Favorite Musician: portishead
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mjerome đã đưa ý kiến …
HAPPY VALENTINES DAY. đã đăng hơn một năm qua
ozo009 đã đưa ý kiến …
PLease help !!! I need your vote for my brother Jonathan and his future wife Belinda...you can vote once a day....and check out the awsome video they made .
link
link đã đăng hơn một năm qua
mjerome đã đưa ý kiến …
Are U a Jim Carrey Fan? đã đăng hơn một năm qua