colette

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female
  • brooklny , NEWYORK
  • Favorite TV Show: i carly . Glee . Futurama . cup cake wars
    Favorite Movie: dont no.
    Favorite Musician: i have so many
    Favorite Book or Author: i have so many
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

glamgaga11 đã đưa ý kiến …
I tình yêu TWILIGHT đã đăng hơn một năm qua
big smile
glamgaga11 đã đưa ý kiến …
Posting this on my kindle đã đăng hơn một năm qua
glamgaga11 đã đưa ý kiến …
đọc đã đăng hơn một năm qua