Jen

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 23 years old
  • Candyland, new joysee :)
  • Favorite TV Show: House :D
    Favorite Movie: Sweeney Todd >:D
    Favorite Musician: Darren Criss :) <333
    Favorite Book or Author: my status makes bạn think harry potter, but i also tình yêu the book impossible :) not sure if i have a yêu thích though
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

harrypotterbest trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Anyways, I really miss you, and I hope bạn still remember me, cause I definitely remember you. I really wish I can talk to bạn soon. I tình yêu you, I hope you're doing okay. <3
Lots of love,
~best đã đăng hơn một năm qua
harrypotterbest trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
*to Draco* COWARD! 10 points from Gryffindor! đã đăng hơn một năm qua
harrypotterbest trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Now TWO people are mad at me! đã đăng hơn một năm qua