thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Favorite TV Show: Penguins of Madagascar (2009-2010)
    Favorite Movie: District 9 (2009)
    Favorite Musician: Harry Gregson-Williams (Composer)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

angelic
DrBlowhole1R trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Man buddy, I miss bạn greatly emigo. If only bạn just came back for a ngày hoặc so my best friend đã đăng hơn một năm qua
Lt_Kowalski đã đưa ý kiến …
Greg? Is that you? If so, it's Kowalski. From Myspace! Get back to me if bạn ever come back and post on my wall! đã đăng hơn một năm qua
ThatDarnHippo đã đưa ý kiến …
xin chào remember me? maybe not.. :P Well hello anyway. đã đăng hơn một năm qua