tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

gettytitan3112 đã đưa ý kiến về Lindsay Lohan
I tình yêu LINDSAY SHE IS SO COOL. SHE IS THOUGH ONE EIGHTH OVER ONE AND ONE HALF INCHES TALLER THAN I AM, AND STRONGER TOO. SHE COULD MAKE ME DO ANYTHING. SAYS MIKE MCGEE OF HUGO, MN. đã đăng hơn một năm qua
gettytitan3112 đã đưa ý kiến về Britney Spears
I WANT TO CORRECT THAT BRITNEY IS TWO AND ONE QUARTER INCHES TALLER THAN I AM. FORGET trước đó POST. SHE IS PERHAPS THREE TIMES STRONGER THROUGHOUT HER BODY THAN I AM. SAYS MIKE MCGEE OF HUGO, MN. đã đăng hơn một năm qua
Makeupdiva đã bình luận…
Who cares???? cách đây 5 tháng
Makeupdiva đã bình luận…
Your các bình luận about your height compared to người nổi tiếng is really annoying and stupid. cách đây 2 tháng
gettytitan3112 đã đưa ý kiến về Britney Spears
YES BRITNEY IS TALLER THAN I AM bởi ONE AND ONE HALF INCHES. I AM SURE SHE IS STRONGER THAN AM TOO. SAYS MIKE MCGEE OF HUGO, MN. đã đăng hơn một năm qua