gemzybabyox

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Once Upon a Time, New Girl,Supernatural, F.R.I.E.N.D.S, The OC, One cây Hill, Charmed, Ghost Whisperer, Scrubs, The Big Bang Theory and many more..
    Favorite Movie: The Change Up, Wall-E, Green Lantern, He's Just Not that into you, Những người bạn with Benefits, X-Men.. tình yêu too many to put here
    Favorite Musician: Pink, Avril Lavigne, Adele, Justin Timberlake
    Favorite Book or Author: Lee Evans, Peter Kay, Supernatural books...hmm dont know what else...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

gemzybabyox đã đưa ý kiến về Bo & Lauren
zoie palmer convention anybody? link UK *Nottingham* đã đăng hơn một năm qua
gemzybabyox đã đưa ý kiến về Bo
check out the Mất tích girl convention for Jan 2016 in the UK (London) link Click on faebles 3 so far Rick Howland "The King" is attending - thêm ticket sales = thêm great actors/actresses will be attending :D đã đăng hơn một năm qua
gemzybabyox đã đưa ý kiến về Tamsin (Lost Girl)
check out the Mất tích girl convention for Jan 2016 in the UK (London) link Click on faebles 3 so far Rick Howland "The King" is attending - thêm ticket sales = thêm great actors/actresses will be attending :D đã đăng hơn một năm qua