thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 21 years old
  • Lithuania
  • Favorite TV Show: GOT, The originals, TWD
    Favorite Movie: Hunger games
    Favorite Musician: K-pop
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hanima_sunny trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
15 props

As a thank bạn gift in joining my contest. Your my No. 4 fan!!

link đã đăng hơn một năm qua
hanima_sunny trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
14 đã đăng hơn một năm qua
hanima_sunny trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
13 đã đăng hơn một năm qua