thành viên fanpop từ năm October 2015

  • Favorite TV Show: Steven Universe
    Favorite Movie: yokai watch the 2ed movie
    Favorite Musician: rebeca suger
    Favorite Book or Author: big nate 7
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

worried
garnetmeup đã đưa ý kiến về Steven Universe
xin chào i thought of a cool idea for a game . they should make a undertale version of steven universe but the story line will be diffrent adnthe attakc methed will be the sma ebut ht emoves are diffent. if bạn like to hear mor eabout this reply syaing yes please say yes cuas ei tình yêu to hsre hts to the steven univers ean dundertlae những người hâm mộ also sorr yofr bad ytping đã đăng hơn một năm qua
smile
garnetmeup đã đưa ý kiến về Steven Universe
making the steven universe câu hỏi kiểm tra of true steven universe người hâm mộ i will post it on my người hâm mộ page and this người hâm mộ page. đã đăng hơn một năm qua
garnetmeup đã đưa ý kiến về Steven Universe
vote on the how load was steven nooo, tình yêu hoặc hate peridot, who should tham gia the crystal gems, and what should be the tiếp theo fuseon đã đăng hơn một năm qua