Gabrielle Gomez

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 24 years old
  • Corpus Christi, Texas, United States of America
  • Favorite TV Show: Invader Zim
    Favorite Movie: Dark Knight
    Favorite Musician: My Chemical Romance
    Favorite Book or Author: Jane Eyre
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

gabriELLE7 đã đưa ý kiến về MCRMY
I tình yêu MY CHEMICAL ROMANCE WITH ALL OF MY LITTLE BLACK tim, trái tim !!! XD đã đăng hơn một năm qua
jbiebs22 đã bình luận…
indeed!! i tình yêu it!!! hơn một năm qua