Little Monsterforever

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female, 23 years old
  • Australia
  • Favorite TV Show: sp and fg
    Favorite Movie: Too many!
    Favorite Musician: I like heaps... but gaga beats all!
    Favorite Book or Author: i rather magazines. :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Masnina đã đưa ý kiến …
link
bạn can tham gia it if bạn like gaga and/or Rihanna to support them đã đăng hơn một năm qua
smile
Shelly_McShelly trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hey,
Just wanna say Merry giáng sinh to you!!! đã đăng hơn một năm qua
WonderFool đã đưa ý kiến …
i was doing your LAdy Gaga câu hỏi kiểm tra when i was listening eh,eh(nothing else i can say) i saw the câu hỏi : what is the very last line in the song, "eh eh, (nothing else i can say)"? XD then i added bạn :)))) đã đăng hơn một năm qua