nick estrada

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Male, 23 years old
  • upland, United States of America
  • Favorite TV Show: Bleach
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ripcore đã đưa ý kiến …
ITS BEEN SO LONG. Got another RP up man, come join. đã đăng hơn một năm qua
Firegirl1015 đã đưa ý kiến …
xin chào umm I was wodering if bạn countinue ghost's soul eater rp đã đăng hơn một năm qua
smile
blackpanther666 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào man. We're not doing the filler for the Clan War anymore... Just Aizen. XD. If bạn still planning to post and such, then that would be great. Anyway, how are you, dude? đã đăng hơn một năm qua