♥ Sienna Torres 16 ♫

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Bones ╬
    Favorite Movie: All the Harry Potters
    Favorite Musician: Haley Reinhart ♥
    Favorite Book or Author: Harry Potter (ALL)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

monkey
truebloodgal đã đưa ý kiến …
xin chào umm will u friend/fan me cuz I really like ur user name đã đăng hơn một năm qua
foopetsrule đã đưa ý kiến về Đấu trường sinh tử
My parents đã đưa ý kiến that if- for whatever reason- I'm in the Hunger Games, they'll sell the house and send me a machine gun. XD đã đăng hơn một năm qua
foopetsrule đã đưa ý kiến về nghề viết văn
My dad told me to play video games with him, and to stop writing. 0_0 đã đăng hơn một năm qua
XRoryX đã bình luận…
My mom recently told me to stop "playing around on my computer" (she knows I'm writing), and to get some studying done. Sometimes parents really don't understand what's important :P hơn một năm qua
E-rock đã bình luận…
That is awesome. hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
although bạn could spear a little time to play vid games with your dad :P its good that he wants to spend time with bạn hơn một năm qua