just call me Leen ^^

thành viên fanpop từ năm November 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1) Fanatic in 3 clubs Fanatic (3)

thông tin trên tường của tôi

smile
princess89 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hi, just want to invite bạn to tham gia this club if bạn are willing to :) thank bạn
link đã đăng hơn một năm qua
smile
poloko3000 đã đưa ý kiến …
My new số phiếu bầu for Girl Groups "The Romantic & Idol" :
1) link
2) link đã đăng hơn một năm qua
smile
watasiwasone trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
for bạn 7/10 video đã đăng hơn một năm qua