thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Favorite Movie: Mulan,Tangled,Hunger Games,Madagasar 1,Madagascar 2,Kung Fu Panda,Kung Fu Panda 2
    Favorite Musician: Any
    Favorite Book or Author: 13 Treasures, Plus (+) Animma,Haru Hana,The City of Ember,Hunger Games, Catching ngọn lửa, chữa cháy - ANY (:
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LPSflower đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua
fanta_fantasy đã đưa ý kiến về My Little Pony - Friendship is Magic
My little sisters have a PINKY PIE toy//doll and a cầu vồng DASH doll//toy (: đã đăng hơn một năm qua
fanta_fantasy đã đưa ý kiến về Rio
" Tell her, bạn have beautiful eyes."
Blue ;; " I have beautiful eyes."
** I start cracking up! LMFAOO'' đã đăng hơn một năm qua