Fanpires những người đang yêu

thành viên fanpop từ năm June 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
RoseLovesJack trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi I tình yêu bạn các bức ảnh đã đăng hơn một năm qua
Rafaferreirac đã đưa ý kiến …
bạn know that today, 23/01, is birthday of Julia Jones (Leah Clearwater)? Send a message! Go to yours social network and wish her HappyBDay! Can be on tumblr, facebook, myspace hoặc twitter. (Julia Jones twitter - @JuliaRJones) : D đã đăng hơn một năm qua