evangelin

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female
  • Greece
  • Favorite Movie: hatchiko a really moving story of a dog :') / hunger games <3 <3
    Favorite Musician: one direction <3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

liene11 đã đưa ý kiến …
xin chào how are bạn ? đã đăng hơn một năm qua
liene11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Sent an Angel to watch over bạn last night, but it came back. I asked why: ... The Angel said: " Angel don't watch over angels! " Twenty thiên thần are IN your world. Ten of them are sleeping, nine are playing, one is đọc this message. Send this to ten friends. If i don't get one back, I'm not one of them. As soon as bạn get five replies, someone bạn tình yêu will quietly surprise you....:) ♥ đã đăng hơn một năm qua
liene11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào can bạn please answer this if bạn have time >
link đã đăng hơn một năm qua