Colette

thành viên fanpop từ năm September 2007

  • Female, 32 years old
  • Iowa
  • Favorite TV Show: Gilmore Girls, Futurama, Bones, How I Met Your Mother True Blood, Dead Like Me, Conan, Firefly
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
mayuni trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi!
can u plz tham gia my club
link
can u plz add some pix and videos?
thnx đã đăng hơn một năm qua
germany123 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Did bạn KNOW that all the other actors are STRAIGHT?! OMG!!!!

made me laugh! đã đăng hơn một năm qua
Cinders trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Epic win with this comment: link đã đăng hơn một năm qua