... ...

thành viên fanpop từ năm July 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 6 clubs Die-Hard (6) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi! thanks for the add back and nice to meet you!
would bạn like to tham gia my club?

link đã đăng hơn một năm qua
heart
KyliexJenner trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for the add back:)

Can bạn tham gia my club please?
link
thank bạn đã đăng hơn một năm qua
ergi đã bình luận…
u're welcome :) ok , i joined hơn một năm qua
heart
ergi đã đưa ý kiến về sixx:A.M.
Sixx:A.M. - Gotta Get It Right [With lyrics]
https://www.youtube.com/watch?v=6PTzYf_S9Xs đã đăng hơn một năm qua
CrueRocks13 đã bình luận…
tình yêu that song hơn một năm qua