Enrique Urteaga

thành viên fanpop từ năm October 2016

  • La molina Lima Perú, Lima
  • Favorite Movie: Año Biciesto
    Favorite Musician: Bob Dylan
    Favorite Book or Author: Paraíso Perdido
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi