yvonne arra

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Female, 25 years old
  • Tacloban City, Philippines
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Piyal trao các điểm thưởng cho tôi về my images
2 đã đăng hơn một năm qua
Piyal trao các điểm thưởng cho tôi về my links
2 các điểm thưởng for
link
1 đã đăng hơn một năm qua
smile
ennovy_smiley đã đưa ý kiến về A.N.JELL
I have just finished watching he's beautiful and that was a really really beautiful Korean drama. I never joined a Korean club before and now i'm into this and that's because of bạn guys. bạn were the first Korean singers that I idolize. Jeremy hoặc Lee Hong Ki has a lovely voice especially when he sang the Very Good Words. Though he was crying but still he sang it well. I just wish there will be another tv series that all of bạn will be the starring. GODBLESS. đã đăng hơn một năm qua