Emily

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female
  • Favorite TV Show: PLL AND BIG BANG THEROY
    Favorite Movie: HARRY POTTER phim chiếu rạp
    Favorite Musician: ED SHEERAN,SELENA GOMEZ AND 1D
    Favorite Book or Author: J.K. Rowling
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
emmylou101 đã đưa ý kiến về Selena Gomez
selena is my role model. i want to be just like her. đã đăng hơn một năm qua
heart
PLL is like the best hiển thị ever! it is so freaking awesome! who agrees with me that its freaking awesome? đã đăng hơn một năm qua
HaleyDewit đã bình luận…
It is freaking awesome :) hơn một năm qua
ChrissyStyles1 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
♥*.......you..........♥»
_♥»…..super ….. ♥»
__♥»……Great…… ♥»
___♥»…..Wonderful…♥»
____♥»…..Beautiful…..♥»
_____♥»……Brilliant…….♥»
______♥»…..Very nice…..♥»
_______♥»……..Friend…….♥»
________♥*♥*♥♥*♥*♥*♥*♥♥*♥*. đã đăng hơn một năm qua