Megan Carlson

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 21 years old
  • Aurora, United States of America
  • Favorite TV Show: Shake It Up
    Favorite Musician: Emily Osment
    Favorite Book or Author: Đấu trường sinh tử
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
emilyfan12 đã đưa ý kiến về Guinea Pigs
I have two guinea pigs! their names are Patches and Snickers! i tình yêu them so much! Snickers likes to hide in his house though. sometimes he takes his house over to his thực phẩm bowl! soo cute! đã đăng hơn một năm qua
toi_teh_raccoon đã bình luận…
omg, so does my guinea pig, Oreo. hơn một năm qua
emilyfan12 đã đưa ý kiến về The Duggar Family
i feel bad they had a miscarriage! did bạn know they got pregnent a little after Josi and had a miscarriage then too?
đã đăng hơn một năm qua
rusher29 đã bình luận…
i dont think she had a miscarriage after Josie until December hơn một năm qua
rosaliefan43 đã đưa ý kiến …
It's ok. And im good too. Btw i tình yêu ur icon. I tình yêu twilight :) đã đăng hơn một năm qua
emilyfan12 đã bình luận…
Thanks! and Thanks! i tình yêu Twilight too! hơn một năm qua