Ellie Scott

thành viên fanpop từ năm August 2008

  • Female, 29 years old
  • United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 7 clubs Die-Hard (7)

thông tin trên tường của tôi

silvia_mckenzie trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Lovin' all your anti-LP & pro-BL photos! :P đã đăng hơn một năm qua
mischievous
lilou265 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
HAPPY HALLOWEEN!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ellie-scott đã bình luận…
bạn too xx hơn một năm qua
Jessica4695 đã đưa ý kiến …
:) đã đăng hơn một năm qua