Pansie Lining

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female, 22 years old
  • Albany, United States of America
  • Favorite TV Show: Freaks and Geeks
    Favorite Movie: Velvet Goldmine
    Favorite Musician: màu hồng, hồng Floyd
    Favorite Book or Author: Harry Potter Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

eli7owls đã đưa ý kiến về Downton Abbey
I wish Thomas would start diễn xuất all evil again. I know that I'm probably not supposed to want that, but I feel like he was awesomer then. đã đăng hơn một năm qua
arwenlover đã bình luận…
I agree, I liked his character much thêm when he was evil. Don't get me wrong, I tình yêu him when he's nice as well, just... we a bad-ass character :) hơn một năm qua
arwenlover đã bình luận…
we need a bad-ass boy hơn một năm qua
eli7owls đã bình luận…
YES!!! So I'm not the only one. hơn một năm qua
davereith đã bình luận…
omg I sooooooo agree hơn một năm qua