thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Female, 21 years old
  • London, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Pucca83 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Annyeong‼☆
Please tham gia my contest♥♥ link
I hope bạn like it(^_^*) Good luck;D<3333333333333 đã đăng hơn một năm qua
big smile
magicalfairy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
sorry for late reply...yah m a blackjack too...whose your favourite? & are bạn a shawol too? đã đăng hơn một năm qua
Gretulee trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
[i]Hey
thanks for the add ^...^
Please join:)

link đã đăng hơn một năm qua